Người thật việc thật
Bạn sẽ không phải bấm một loạt con số khi bạn gọi chúng tôi. Email của bạn sẽ không rơi vào hòm thư rác và bị lãng quên. Tại Mimiza, chúng tôi cung cấp một dịch vụ khác biệt mà chính chúng tôi cũng muốn tự mình trải nghiệm!
Gọi cho chúng tôi:

+84-911-199-010

Gửi thư cho chúng tôi:

support@mimiza.com

Mimiza không ngừng phấn đấu để cung cấp dịch vụ tốt nhất trong từng cuộc liên hệ!

Chúng tôi hiểu rằng thành công được xây dựng bằng uy tín. Điều này chỉ có thể đạt được thông qua việc giao tiếp và hỗ trợ đầy kinh nghiệm - ngay từ lần liên hệ đầu tiên của bạn.

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Tại Mimiza bạn luôn luôn trò chuyện với người thật!

Toàn đội ngũ chúng tôi được huấn luyện đặc biệt thường xuyên để đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được thông tin tốt nhất có thể. Từ các câu hỏi đơn giản cho tới các yêu cầu phức tạp, chúng tôi ở đây để giúp đỡ!